Om løsningen.

LettNett er en nettløsning som er bygget av Serit iDrift. Løsningen består av det vi, som erfarne webutviklere, anser som det essensielle for et nettsted. Vi har skapt med intensjon om å redusere et nettsteds former og virkemidler ned til det mest fundamentale for deg som kunde.

Prossessen med å komme i gang

 1. Klar - Fortell oss at du er interessert
 2. Ferdig - Vi avtaler og gjennomfører oppstartsmøte med deg
 3. - Du er på nett med en nøkkelferdig løsning klar til bruk

Ta kontakt i dag og vi kan ha deg på nett i morgen.

all_inclusive Kvalitet og videreutvikling

LettNett er bygget på samme kode som vi i Serit iDrift bruker til å bygge våre skreddersydde Wordpress sider. Det er kode vi har utviklet gjennom mange års erfaring og og den er prøvd og testet over lang tid. At siden er bygget på samme måte som våre andre sider er en stor fordel om du som kunde skulle finne på å ville bryte fri fra rammene som gjelder for LettNett løsningen. Det vil være fullt mulig å videreutvikle både funksjonalitet og endre grafisk utrykk og gå over til en skreddersydd løsning om en skulle ønske det. Med vår egen kode i bunn er det bare å sette i gang.

settings Tilpasning av nettstedet

Design og layout på nettstedet er statisk, men vi åpner for for tilpasning innenfor fastsatte rammer. Du får mulighet til å tilpasse alt det essensielle slik at det representerer din merkevare. Det vil si at vi gir deg mulighet til å tilpasse logo, farger, skrifttype med mer. Alt av innhold er selvsagt redigerbart. Se under for en komplett liste over tilpasningsmuligheter:

Stilutrykk

 • Laste opp egen logo og tilpassse størrelse
 • Justere høyde på toppmenyen
 • Velge om toppmenyen skal følge med når du scroller på siden
 • Valgfri primær- og sekundærfarge (Linker, ikoner, knapper etc.)
 • Sette bakgrunnsfarge på siden
 • Endre tjenesteikoner, samt fargen og størrelse dem
 • Forandre skrifftyper og skriftsnitt på nettstedet
 • Bestemme mellom avrunde eller skarpe kanter på bokser, knapper o.l.
 • Velge størrelse på forsidebildet, samt på toppbildene på andre sider

Innstillinger

 • Konfigurere hvilke moduler du ønsker å ha på siden.
 • Endre rekkefølge på modulene på forsiden.
 • Endre navngivning og permalenker (url-struktur) på innholdstypene.